Oferta

Sale, w których przebywają dzieci dostosowane są do ich potrzeb rozwojowych. Pomoce dydaktyczne oraz zabawki ,które się w nich znajdują służą rozwojowi naszych wychowanków.
Zatrudniona w żłobku kadra posiada wymagane kwalifikacje. Opiekunki traktują każde dziecko w sposób szczególny respektując różnice indywidualne w rozwoju każdego z nich.
Naszym priorytetem jest wspieranie sprawności:

 • fizycznej
 • językowej
 • umysłowej
 • sensorycznej

Ważne jest dla nas również aby dzieci posiadły praktyczne umiejętności tj. samodzielnego jedzenia, mycia rąk, trening czystości, dbanie o otoczenie.

W naszej Placówce dzieci biorą udział w zorganizowanych przez opiekunki:

 • zabawach plastycznych – które pobudzają ekspresję emocji, procesy poznawcze, rozwój manualny i mowę, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości. Dzieci w naszym żłobku rysują kredkami, pastelami , lepią z plasteliny, masy plastycznej, malują farbami, palcem i pędzelkiem oraz wyklejają z różnych materiałów;

 

 • zajęciach wspomagających rozwój mowy – polegające na wzbogaceniu słownika poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia doskonalące aparat artykulacyjny, doskonalenie umiejętności wypowiadania wyrazów, budowania zdań;

 

 • zajęciach umuzykalniających – muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Działa na wyobraźnię dzieci , doskonałą koordynację słuchowo-ruchową, pobudza aktywność i kreatywność dziecka. Muzyka posiada także właściwości terapeutyczne. Dlatego nasze dzieci uczą się poprzez: zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne np. klaskanie, tupanie, zapoznanie z podstawowymi instrumentami, chodzenie do rytmu, śpiewanie i słuchanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych;

 

 • zabawach manipulacyjno – konstrukcyjnych – to właśnie te zabawy pojawiają się na najwcześniejszym etapie życia dziecka. Mają wpływ na wyrabianie zręczności, usprawnienie motoryki całego ciała, rozwój umysłowy. Nasze dzieci doskonalą swoje umiejętności poprzez:
  – manipulowanie zabawkami, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, nakładanie, konstruowanie budowli z klocków lub innych materiałów konstrukcyjnych, a także podczas zabaw paluszkowych;

 

 • zabawach przyrodniczych – celem zabaw jest rozbudzenie zainteresowań dziecka światem przyrody. Poznanie różnych zwierząt, roślin, rozmowy z dziećmi na temat zmian zachodzących w przyrodzie o różnych porach roku;

 

 • zabawach kształtujących rozwój samodzielności – głównym celem jest wyuczenie u dzieci świadomej dbałości o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania.

Żłobek posiada bogato wyposażony w sprzęt plac zabaw, z którego w pogodne dni korzystają dzieci.
W przypadku niepogody dzieci rozwijają swoją aktywność ruchową w Sali zabaw Flinston City

 

Kopiowanie zabronione.
OFERTA