» Oferta

OFERTA

W ramach czesnego żłobek Lucky Baby w Grudziądzu ma w swojej ofercie listę zajęć, które w najlepszy sposób oddziałują na dziecko i rozwijają jego zainteresowania.

MAŁY CHEMIK – Zabawy badawcze pomagające dzieciom już od najmłodszych lat zrozumieć otaczający świat.
Odpowiednio realizowane ? wspierają ich poczucie sprawczości, myślenie przyczynowo-skutkowe i
umiejętność przestrzegania zasad. W trakcie prowadzenia takich zabaw zauważamy, że coraz bardziej
skupiają się na badawczej aktywności i dokonują coraz liczniejszych obserwacji. Chętniej i samodzielnie
dodają substancje, obserwują zmieniające się kolory, skupiają się na eksperymencie ? i próbują
zadawać pierwsze pytania.

BAJKOTERAPIA – to zajecia na których dzieci słuchają bajek, opowiadań i wierszy czytanych przez swoje opiekunki. Dobrze dobrane książki pomagają w rozwijaniu słownictwa,wiedzy i nauczaniu wartości. Czytając dziecku ? poszerzamy tematykę jego zainteresowań, używamyjęzyka literackiego: poprawnego i bogatego, dajemy dziecku dostęp do treści, których nie dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość moralną.

ZABAWY MUZYCZNE – Podczas tego typu zabaw dzieci zaspokajają potrzebę aktywności, także tej spontanicznej,
która jest charakterystyczna na tym etapie rozwoju.
Taniec, śpiew, zabawy muzyczne, rytmiczne, ruchowe spełniają bardzo wiele ważnych funkcji: kształcą poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, integrują rówieśników, uczą współpracy w grupie.

SENSOPLASTYKA NA WESOŁO- Zajęcia z elementami sensoplastyki stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. Dzięki temu wpływają na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory oddziałujemy bowiem na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im zaś jest ich więcej tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno w przypadku małego dziecka, jak i u osób dorosłych.
Zajęcia z elementami sensoplastyki w naszym żłobku są pachnące, słodkie, kwaśne, gorzkie, miękkie, szorstkie gładkie, twarde, suche, mokrae lekkie, ciężkie…

ZAJĘCIA KULINARNE – Gotowanie z dziećmi to niedoceniane, a jakże wartościowe zajęcie, To nie tylko ogromna frajda i radość, ale również nauka i przełamanie barier związanych z obawą przed niektórymi produktami spożywczymi. Najlepszym sposobem aby zapoznać dzieci z wartościowymi produktami oraz zachęcić do ich spożywania, jest nauka poprzez zabawę oraz wspólne gotowanie.
Dzięki kulinarnym zabawom w Żłobku Lucky Baby w Grudziądzu dzieci mogą obejrzeć z bliska artykuły spożywcze, a także poznać ich historię w zabawnej formie animacji i zabaw językowych.

brat i siostra